Suplementacja żelazem dla noworodków o niskiej masie urodzeniowej

Avatar photo
noworodek

Suplementacja żelazem niesie długoterminowe korzyści dla noworodków o niskiej masie urodzeniowej. Noworodki o niskiej masie urodzeniowej (poniżej 2500 gramów) są narażone na ryzyko niedoboru żelaza, co związane jest z zaburzeniami rozwoju neurologicznego. Długoterminowe randomizowane badanie wykazało, że suplementacja żelazem może zapobiegać problemom behawioralnym w wieku szkolnym. Badanie, prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Umeå w Szwecji, zostało opublikowane w czasopiśmie „Pediatric Research”.

Wyniki są częścią szwedzkich badań, w których uczestniczyło 285 niemowląt, urodzonych po późnych porodach przedwczesnych lub w terminie, ważących od 2000 gramów do 2500 gramów (określanych jako noworodki o niskiej masie urodzeniowej). Dzieci w wieku od sześciu tygodni do sześciu miesięcy zostały losowo wybrane, aby otrzymać suplementy żelaza.

Suplementacja żelaza dla noworodków – wyniki badań

Dotychczasowe badania wykazały, że dzieci, które otrzymały suplementy żelaza, miały niższe ryzyko wystąpienia niedoboru żelaza lub niedokrwistości z niedoboru żelaza w wieku sześciu miesięcy. Uczestników zbadano ponownie, po trzech latach. Dzieci, które przyjmowały suplementy żelaza miały mniej problemów z zachowaniem niż te, u których nie stosowano suplementacji.

Przebadano 207 uczestników z pierwszego badania w wieku siedmiu lat. Naukowcy chcieli sprawdzić czy wczesna suplementacja żelaza wpłynęła na zdolności poznawcze i neurobehawioralne dzieci. Do oceny zdolności poznawczych wykorzystano skalę Wechslera dla dzieci. Również rodzice wypełnili dwa standardowe kwestionariusze dotyczące zachowań swoich dzieci.

Zobacz również
grzyby

Nie stwierdzono istotnych różnic w wynikach testów na inteligencję dzieci w dwóch oddzielnych grupach testowych. Jednak dzieci z grupy, w której suplementowano żelazo miały niższe poziomy zachowań agresywnych i nie zmagały się z tak wieloma problemami. Profile behawioralne i emocjonalne dzieci o niskiej masie urodzeniowej, które nie otrzymywały suplementów żelaza, obejmują różne objawy subklinicznych problemów związanych z rozwojem układu nerwowego.

Źródło:

Staffan K Berglund, Anna Chmielewska, Josefine Lindberg, Björn Westrup, Bruno Hägglöf, Mikael Norman, Magnus Domellöf. Effects of iron supplementation of low birth weight infants on cognition and behavior at 7 years—a randomized controlled trial, Pediatric Research, 2017.