Nowe badanie: witamina D a choroby układu sercowo-naczyniowego

Avatar photo
witamina d

Witamina D – choroby układu sercowo-naczyniowego

Podczas, gdy poprzednie badania sugerowały związek między niskim poziomem witaminy D we krwi a zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, w nowym badaniu przeprowadzonym na Michigan State University stwierdzono, że przyjmowanie suplementów witaminy D nie zmniejsza tego ryzyka, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Analizy przeprowadzone na dużą skalę, opublikowane w czasopiśmie „American Medical Association Cardiology”, wykazały, że przyjmowanie suplementów witaminy D nie zmniejszało częstości występowania zawałów serca, udarów lub innych poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Wiele wcześniejszych badań wykazało związek niskiego poziomu witaminy D we krwi i zwiększonego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, co sugerowało, że suplementy witaminy D mogą zmniejszyć to ryzyko i być pomocne w prewencji.

Zespół badawczy dokonał przeglądu danych z 21 badań klinicznych, z udziałem ponad 83 000 pacjentów. Połowie pacjentów podawano suplementy witaminy D, a połowa otrzymywała placebo. Metaanaliza danych nie wykazała różnicy w częstości występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych lub wszystkich przyczyn zgonów między obiema grupami.

Witamina D jest nazywana często słoneczną witaminą. Podczas, gdy niektóre badania wykazały związek między niskim poziomem witaminy a zwiększonym ryzykiem niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych, to poniższe badanie sugeruje, że również inne czynniki, takie jak aktywność fizyczna na świeżym powietrzu i stan odżywienia, mogą tłumaczyć tę zależność.

Wnioski

Badacze zauważyli także, że chociaż badania nie wykazały żadnego wpływu na zdrowie serca, niektórzy pacjenci, np. leczeni z powodu osteoporozy, nadal mogą odnieść korzyści z przyjmowania suplementów witaminy D. W rezultacie sugerują, aby lekarze i pacjenci każdorazowo rozważali przyjmowanie witaminy D jako suplementu diety.

Zobacz również
witamina d dla dzieci

Nie zalecamy przyjmowania witaminy D w celu zmniejszenia ryzyka występowania zawału serca lub innych zdarzeń sercowo-naczyniowych” – komentują autorzy.

Źródło: Mahmoud Barbarawi, Babikir Kheiri, Yazan Zayed, Owais Barbarawi, Harsukh Dhillon, Bakr Swaid, Anitha Yelangi, Saira Sundus, Ghassan Bachuwa, Mohammad Luay Alkotob, JoAnn E. Manson. Vitamin D Supplementation and Cardiovascular Disease Risks in More Than 83 000 Individuals in 21 Randomized Clinical Trials. JAMA Cardiology, 2019;