Wpływ relacji między rodzicami a dzieckiem na zachowania zdrowotne

Avatar photo
rodzina
https://dietetycy.org.pl/zalozenie-rodziny-nie-wplywa-pozytywnie-na-nawyki-zywieniowe/

Jak donoszą najnowsze badania dzieci, które doświadczyły lepszej komunikacji z rodzicami we wczesnym okresie dojrzewania mają niższe wskaźniki spożywanie alkoholu i kompulsywnego jedzenia w młodym wieku dorosłym. Wyniki opublikowano w „Biological Psychiatry”.

Wykazano, że zakres komunikacji między rodzicami i dziećmi sprzyja rozwojowi sieci mózgowej zaangażowanej w przetwarzanie nagród i innych bodźców, które z kolei chronią przed nadkonsumpcją żywności, alkoholu i narkotyków. W ten sposób silna komunikacja między rodzicem a dzieckiem ma wpływ na zachowania zdrowotne w wieku dorosłym. Wskazuje na ważną potencjalną rolę interakcji rodzinnych w rozwoju mózgu i pojawiania się zachowań nieprzystosowawczych w wieku dorosłym.

Badanie

Badanie zostało prowadzone przez naukowców z University of Georgia`s Center for Family Research (USA). Obserwacja trwała 14 lat, uczestnicy przystępowali do badania w wieku 11 lat.  Badanie dotyczyło populacji afroamerykanów zamieszkujących obszary wiejskie, ponieważ uznano, że ta grupa jest istotnie narażona na szkodliwe zachowania w wieku dorosłym. W wieku od 11 do 13 lat uczestnicy zgłaszali interakcje z rodzicami, w tym częstotliwość dyskusji i kłótni.

Gdy uczestnicy badania osiągali wiek 25 lat, rekrutowano ich do wzięcia udziału w sesji neuroobrazowej, która mierzy aktywność mózgu za pomocą funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (fMRI). W szczególności naukowcy wykorzystali fMRI do badania sieci połączeń mózgowych (zwanych przednią siecią wartościowości, ASN). Uczestnicy badania wypełniali również kwestionariusz dotyczący spożycia alkoholu oraz kompulsywnego jedzenia.

Lepsza komunikacja między rodzicem i dzieckiem we wczesnym okresie dojrzewania sprzyjała rozwojowi sieci mózgowej ASN u badanych wieku 25 lat, wspierając stwierdzenie, że wysokiej jakości rodzicielstwo jest ważne dla długoterminowego rozwoju mózgu dziecka. Większa łączność ASN była z kolei kojarzona z niższym spożywaniem alkoholu i rzadszym występowaniem emocjonalnego jedzeniem w wieku 25 lat.

Wyniki wskazują na ASN jako mechanizm mózgowy, który wiąże relację rodzic-dziecko w dzieciństwie z zachowaniami zdrowotnymi we wczesnej dorosłości. Te odkrycia podkreślają znaczenie profilaktyki i wysiłków interwencyjnych ukierunkowanych na umiejętności rodzicielskie, jako środek do długoterminowego, adaptacyjnego rozwoju neurokognitywnego dziecka.

Zobacz również
insulinooporność

Przeczytaj także:

Źródło: Christopher J. Holmes, Allen W. Barton, James MacKillop, Adriana Galván, Max M. Owens, Michael J. McCormick, Tianyi Yu, Steven R.H. Beach, Gene H. Brody, Lawrence H. Sweet. Parenting and Salience Network Connectivity Among African Americans: A Protective Pathway for Health-Risk Behaviors. Biological Psychiatry, 2018;