Zaburzenia rozwoju u dzieci a nadmierna masa ciała

Avatar photo
zaburzenia ze spektrum autyzmu

Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP), University of Pennsylvania i sześciu innych ośrodków ujawnia, że ​​dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorder, ASD), mają nawet o 50% częściej nadwagę lub otyłość niż ogół populacji. Wyniki zostały opublikowane w „The Journal of Pediatrics”. Wśród dzieci z ASD stwierdzono, że osoby z wyższym stopniem upośledzenia i nasilonymi objawami są jeszcze bardziej narażone na nadmierną masę ciała w wieku pięciu lat. Badaniem objęto prawie 2500 dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone w ramach Study to ExploreEarly Development (SEED). W badaniu wielostanowym przeanalizowano dane na temat 668 dzieci z ASD, 914 dzieci z opóźnieniami lub zaburzeniami rozwojowymi oraz 884 dzieci z ogólnej populacji, które były grupą kontrolną. Wzrost i masę ciała dzieci badano podczas wizyt klinicznych, a nasilenie ASD mierzono za pomocą Ohio State University Global Severity Scale for Autism.

Wyniki badania

Badanie wykazało, że dzieci z ASD były 1,57 razy bardziej narażone na nadwagę lub otyłość niż ogólna populacja, natomiast dzieci z opóźnieniami rozwojowymi –  1,38 razy.

Ryzyko nadwagi lub otyłości było jeszcze bardziej wyraźne u dzieci z ciężkimi objawami ASD, ponieważ były one 1,7 razy bardziej narażone na występowanie nadmiernej masy ciała niż dzieci z łagodnymi objawami ASD.

Wyniki wyraźnie pokazują, że obserwowanie nadmiernego przyrostu masy ciała we wczesnym wieku ma kluczowe znaczenie, a działania profilaktyczne powinny zostać poszerzone o nie tylko dzieci z ASD, ale także osoby z innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Nadmierny przyrost masy ciała a inne schorzenia

Naukowcy zbadali również związek między nadmiernym przyrostem masy ciała a obecnością innych schorzeń: behawioralnych, rozwojowych lub psychiatrycznych. Istnieje jednak potrzeba dalszych badań, aby zrozumieć, dlaczego te dzieci są bardziej narażone na otyłość.

Niektóre choroby są szczególnie częste wśród dzieci z ASD, a autorzy zauważają, że mogą one odgrywać rolę w nadmiernym przybieraniu masy ciała. Możliwe czynniki obejmują m.in. zaburzenia endokrynologiczne, zaburzenia genetyczne, objawy żołądkowo-jelitowe, skutki uboczne zażywania leków, zaburzenia snu lub rygorystyczne wybory żywieniowe.

Zobacz również
oś jelitowo-mózgowa

Wyniki badań mogą zwracać uwagę na możliwe mechanizmy leżące u podstaw zwiększonego ryzyka otyłości u dzieci z ASD, które mogą przedstawiać cele w zakresie wczesnej interwencji.

Wnioski

Autorzy sugerują, żeby klinicyści obserwowali dzieci, które otrzymują rozpoznanie ASD lub opóźnienia/zaburzenia rozwojowego pod kątem oznak nadmiernego przybierania masy ciała oraz aby dostarczali konkretnych wskazówek rodzicom w celu zapobiegania otyłości. Rodzice powinni omówić z personelem medycznym wszelkie obawy dotyczące zdrowia ich dziecka.

Źródło: Susan E. Levy, Jennifer A. Pinto-Martin, Chyrise B.Bradley, Jesse Chittams, Susan L. Johnson, Juhi Pandey, Alison Pomykacz,AnnJosette Ramirez, Ann Reynolds, Eric Rubenstein, Laura A. Schieve, Stuart K.Shapira, Aleda Thompson, Lisa Young, Tanja V.E. Kral. Relationship of WeightOutcomes, Co-Occurring Conditions, and Severity of Autism Spectrum Disorder inthe Study to Explore Early Development. The Journal of Pediatrics, 2018;