Avatar photo

Aleksandra Mechlińska

Absolwentka studiów licencjackich z dietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Aktualnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Główne zainteresowania: choroby skóry, zwłaszcza AZS, będącego tematem jej pracy dyplomowej. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu dietetyki m.in.: dietoterapii w zespole jelita nadwrażliwego, żywienia okołotreningowego i rzadkich chorób metabolicznych.

5 Opublikowane artykuły | Śledź: