Dieta bardzo niskowęglowodanowa a cukrzyca typu 1

Avatar photo
cukrzyca typu 1

Zgodnie w wynikami ankiety przeprowadzonej on-line dieta o bardzo niskiej zawartości węglowodanów może poprawić kontrolę poziomu cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 1 z niskim odsetkiem zdarzeń hipoglikemii i innych powikłań. Wyniki badań naukowców z Boston Children’s Hospital (USA) zostały opublikowane w czasopiśmie „Pediatrics” .

Ankietowani byli członkami  grupy „TypeOneGrit” na Facebooku. Grupa ta gromadzi chorych na cukrzycę typu 1, którzy stosują dietę o bardzo niskiej zawartości węglowodanów, zgodnie z zaleceniami zawartymi w książce „Diabetes Solution” dr Bernsteina.

Spośród 493 osób, które wzięły udział w ankiecie, 316 dostarczyło wystarczającą ilość informacji do uwzględnienia w analizie. W przypadku 138 z tych uczestników naukowcy byli w stanie potwierdzić rozpoznanie cukrzycy i uzyskać miary poziomu cukru we krwi, a także innych wskaźników metabolicznych. Dane na ten temat uzyskiwano poprzez przegląd dokumentacji medycznej oraz od lekarzy. 42% analizowanej grupy było dziećmi.

Uczestnicy zgłaszali średnie dzienne spożycie węglowodanów w wysokości 36 gramów lub około 5% całości dziennej podaży energetycznej (dla porównania, American Diabetes Association zaleca, aby około 45% energii pochodziło z węglowodanów). Zgłoszone wartości hemoglobiny glikowanej HbA1C (uważana za główną miarę kontroli poziomu cukru we krwi) mieściły się w granicach normy, wynosząc 5,67%. Uczestnicy badania wymagali także niższych niż przeciętne dawek insuliny (średnio 0,40 U/kg/dobę). Zaobserwowano również korzystne zmiany w zakresie wrażliwości na insulinę i zdrowia kardiometabolicznego, takie jak niskie poziomy triglicerydów a wysokie poziomy cholesterolu HDL.

Przedstawiono także obawy dotyczące bezpieczeństwa stosowania bardzo niskowęglowodanowych diet w cukrzycy typu 1, podając m.in. to, że te diety przede wszystkim zwiększają ryzyko występowania hipoglikemii lub niebezpiecznych spadków poziomu cukru we krwi. Jednak w badaniu częstość hospitalizacji z powodu hipoglikemii (1%), cukrzycowej kwasicy ketonowej (2%) oraz innych powikłań cukrzycy była niższa niż w przypadku populacji ogólnej chorującej na cukrzycę typu 1.

Ponad 80% ankietowanych było zadowolonych lub bardzo zadowolonych z takiego właśnie sposobu terapii cukrzycy. Około jednej czwartej powiedziało, że nie rozmawiali o stosowaniu diety ubogiej w węglowodany z personelem medycznym. Autorzy badania zauważają, że restrykcyjne ograniczenie węglowodanów jest w rzeczywistości bardzo starym podejściem do leczenia cukrzycy typu 1. Istnieją dane które mówią o tym, że przed odkryciem insuliny stosowanie takiego sposobu żywienia wydłużało życie dzieci nawet o kilka lat. Po wprowadzeniu insuliny do użytku ograniczenie spożycia węglowodanów przestało być praktykowane.

Zobacz również
pharm

Autorzy badania uważają, że wykorzystanie diety o bardzo niskiej zawartości węglowodanów w terapii cukrzycy typu 1 wymaga dalszych analiz. Ponieważ badania te miały charakter obserwacyjny i nie były kontrolowane, wymagają przeprowadzenia studium z losowaniem i grupą kontrolną, aby rygorystycznie przetestować bezpieczeństwo i skuteczność diety. Zespół badawczy podkreśla, że same wyniki tego badania nie uzasadniają konieczności wprowadzenia zmian w leczeniu cukrzycy. Zdecydowanie informują także, że każda osoba chorująca na cukrzycę przed wprowadzeniem modyfikacji w swojej diecie powinna skonsultować się z personelem medycznym.

Źródło: Belinda S. Lennerz, Anna Barton, Richard K. Bernstein, R. David Dikeman, Carrie Diulus, Sarah Hallberg, Erinn T. Rhodes, Cara B. Ebbeling, Eric C. Westman, William S. Yancy, David S. Ludwig. Management of Type 1 Diabetes With a Very Low–Carbohydrate Diet. Pediatrics, 2018;