Wpływ spożycia antocyjanów na funkcjonowanie płuc

Avatar photo
płuca

Wcześniejsze badania wykazały, że występująca w roślinach grupa związków organicznych znana jako flawonoidy ma korzystne właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. Antocyjany, rodzaj flawonoidów analizowanych w poniższym badaniu, wykryto w tkance płuc krótko po przyjęciu oraz w modelach zwierzęcych przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Wydaje się, że związki te zmniejszają wytwarzanie wydzieliny śluzowej i zapalnej.

płuca
pixabay, cc0

Jednak „epidemiologiczne dowody na związek między flawonoidami i funkcjonowaniem płuc są bardzo ubogie” jak donosi zespół badawczy z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health w Baltimore, Maryland. (USA). Badacze chcieli więc zbadać, czy dieta i antocyjany pochodzące z niej mają działanie ochronne względem czynności płuc u dorosłych ludzi w średnim wieku.

Naukowcy przeanalizowali dane na temat 463 osób dorosłych (średnia wieku wyniosła: 44 lata), które uczestniczyły w drugim i trzecim „European Community Respiratory Health Surveys” w latach 2002-2012. W badaniu uwzględniono kwestionariusz żywieniowy i przeprowadzono spirometrię podczas rejestracji i po okresie obserwacji . Mierzono za pomocą spirometru ilość powietrza, jaką dana osoba może wydmuchać w ciągu jednej sekundy (FEV1), całkowitą ilość powietrza, jaką osoba może wydychać po przyjęciu głębokiego oddechu (FVC) i ich stosunku, FEV1 / FVC. Uczestnicy zostali następnie pogrupowani na podstawie ilości spożycia antocyjanów wraz z dietą.

Badanie wykazało, że osoby z najwyższym, w porównaniu do najniższego spożycia antocyjanów miały:

  • wolniejsze tempo rocznego spadku FEV1 niż w grupie o najniższym spożyciu: -9,8 mililitrów rocznie (ml /rok) wobec -18,9 ml/rok.
  • niższy wskaźnik rocznego spadku FVC niż w grupie o najniższym spożyciu: -9,8 ml/rok w porównaniu z -22,2 ml/rok.
  • niższy wskaźnik rocznego spadku FEV1 / FVC: -0,02 /rok.

Naukowcy przeanalizowali również związek między spożyciem antocyjanów a czynnością płuc u palaczy, osób, które nigdy nie paliły i tych, którzy rzucili palenie. Związek między wysokim spożyciem flawonoidów i obniżonym spadkiem czynności płuc wydawał się silniejszy zarówno wśród osób niepalących, jak i u tych, którzy zaprzestali palenia, w porównaniu do ogólnej populacji badanej. Wśród palaczy w nie znaleziono związku między spożyciem antocyjanów a czynnością płuc.

Badanie dostosowano do szerokiego zakresu czynników, w tym charakterystyki diety uczestników, płci, wzrostu, wskaźnika masy ciała (BMI) i statusu społeczno-ekonomicznego. Kolejną mocną stroną badania było włączenie uczestników z dwóch krajów: Norwegii i Anglii. Badanie jednak było ograniczone względnie niewielką liczebnością grupy badanej i faktem, że spożycie było zgłaszane samodzielnie przez uczestników badania.

Zobacz również
bisfenol a

Badanie sugeruje, że ogólna populacja może skorzystać na spożywaniu większej ilości owoców bogatych w te flawonoidy, takich jak np. maliny czy czarny bez, szczególnie te osoby, które rzuciły palenie lub nigdy nie paliły. Pierwsze badanie dotyczące zdrowia układu oddechowego rozpoczęło się w 1990 r. w odpowiedzi na ogólnoświatowy wzrost częstości występowania astmy. Zakres badań poszerzył się o informacje o związkach między czynnikami behawioralnymi i środowiskowymi, które mogą również wpływać na rozwój POChP.

Źródło: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180521131841.htm