Dieta wysokobłonnikowa: nowe rozwiązania w terapii cukrzycy typu 2

Avatar photo
cukrzyca

Leczenie cukrzycy typu 2 może wkrótce ulec zmianom dzięki pionierskiemu badaniu prowadzonemu przez naukowców z Uniwersytetu Rutgersa  (USA). Z artykułu opublikowanego w „Science” wynika, że promowanie wzrostu wybranej grupy bakterii jelitowych poprzez dietę bogatą w różnorodne włókna doprowadziło do lepszej kontroli poziomu glukozy we krwi, większej redukcji masy ciała i uzyskania korzystniejszego lipidogramu u osób z cukrzycą typu 2.

Więcej błonnika

Prowadzone przez sześć lat badania dostarczają dowodów na to, że spożywanie większej ilości błonnika może przywrócić równowagę mikroflory jelitowej, co jest ważne dla właściwego trawienia pokarmów i ogólnego zdrowia człowieka.

Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (stanowiące produkt beztlenowej fermentacji bakteryjnej włókna pokarmowego i skrobi opornej) odżywiają komórki nabłonka błony śluzowej jelita, zmniejszają stany zapalne i pomagają kontrolować apetyt. Ich niedobór związany jest z cukrzycą typu 2 i innymi chorobami. Wiele badań klinicznych pokazuje również, że zwiększenie podaży błonnika w codziennej diecie może złagodzić przebieg cukrzycy typu 2.

Wyniki badania

W badaniach prowadzonych w Chinach naukowcy dokonali losowego podziału uczestników chorujących na cukrzycę typu 2 na dwie grupy. Grupa kontrolna (licząca 16 osób) otrzymała standardową edukację i zalecenia dietetyczne. W drugiej grupie, w której znalazło się 27 osób, wprowadzono stosowanie diety wysokobłonnikowej. Wszyscy  przyjmowali akarbozę, wspomagając w ten sposób kontrolowanie poziomu glukozy we krwi.

Dieta wysokobłonnikowa obejmowała np. produkty zbożowe pełnoziarniste, warzywa, tradycyjne produkty medycyny chińskiej bogate w błonnik pokarmowy i prebiotyki, które sprzyjają wzrostowi bakterii jelitowych wytwarzających krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Po 12 tygodniach badania u pacjentów stosujących dietę wysokobłonnikową zaobserwowano większe spadki w zakresie 3-miesięcznej średniej poziomu cukru we krwi. Zanotowano również szybsze spadki poziomu glukozy na czczo oraz większą redukcję masy ciała.

Niespodziewanie, ze 141 szczepów bakterii jelitowych wytwarzających krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe zidentyfikowanych przez sekwencjonowanie następnej generacji, tylko 15 było promowanych przez spożywanie większej ilości błonnika, a zatem prawdopodobnie będą one kluczowymi czynnikami poprawy zdrowia pacjentów z cukrzycą typu 2. Podczas badania, u pacjentów stosujących dietę wysokobłonnikową, podwyższenie poziomu maślanów i octanów spowodowało powstanie lekko kwaśnego środowiska, które ograniczyło liczebność populacji szkodliwych bakterii. Dzięki temu doszło do poprawy produkcji insuliny i kontroli glukozy (wzrost poziomu glukagonopodobnego peptydu 1 wpływał na spadek stężenia hemoglobiny glikowanej HbA1c).

Zobacz również
czarny bez

Naukowcy informują, że planują dalsze badania w celu ustalenia, czy dalsze zmiany w mikroflorze jelitowej mogą wspomóc w większym stopniu w leczeniu cukrzycy typu 2.

Źródło: Liping Zhao, Feng Zhang, Xiaoying Ding, Guojun Wu, Yan Y. Lam, Xuejiao Wang, Huaqing Fu, Xinhe Xue, Chunhua Lu, Jilin Ma, Lihua Yu, Chengmei Xu, Zhongying Ren, Ying Xu, Songmei Xu, Hongli  Shen, Xiuli Zhu, Yu Shi, Qingyun Shen, Weiping Dong, Rui Liu, Yunxia Ling, Yue Zeng, Xingpeng Wang, Qianpeng Zhang, Jing Wang, Linghua Wang, Yanqiu Wu, Benhua Zeng, Hong Wei, Menghui Zhang, Yongde Peng, Chenhong Zhang. Gut bacteria selectively promoted by dietary fibers alleviate type 2 diabetes. Science, 2018; 359 (6380): 115