Dynamika BMI we wczesnym dzieciństwie a ryzyko trwałej otyłości

Avatar photo
dynamika bmi

Dynamika wskaźnika masy ciała (BMI) u dzieci od momentu urodzenia do wieku młodzieńczego jest niejasna. Ważnym jest, aby postarać się określić, czy podatność na rozwój trwałej otyłości występuje u dzieci w określonym wieku.

Badanie

            Aby ocenić wiek początku otyłości, przeprowadzono prospektywne i retrospektywne analizy przebiegu BMI w czasie. Próba populacyjna liczyła 51 505 dzieci, dla których dostępne były sekwencyjne dane antropometryczne z okresu dzieciństwa (od 0 do 14 lat) i wieku dojrzewania (15 do 18 lat). Ponadto oceniono dynamikę rocznych przyrostów BMI, definiowanych jako zmiana wyniku odchylenia standardowego BMI na rok, w okresie dzieciństwa u 34 196 dzieci.

W analizach retrospektywnych stwierdzono, że większość nastolatków o prawidłowej masie ciała miała ją przez całe dzieciństwo. Około połowa (53%) otyłych nastolatków miała nadwagę lub otyłość od 5. roku życia, a wynik odchylenia standardowego BMI dalej wzrastał wraz z wiekiem.

W analizach prospektywnych odkryto że prawie 90% dzieci otyłych w wieku 3 lat miało nadwagę lub otyłość w okresie dojrzewania. Wśród nastolatków, którzy byli otyli, największe przyspieszenie rocznych przyrostów BMI nastąpiło między 2. a 6. rokiem życia, z dalszym wzrostem percentyla BMI po tym okresie.

Wysokie przyspieszenie rocznych przyrostów BMI w latach przedszkolnych (ale nie w latach szkolnych) wiązało się z ryzykiem nadwagi lub otyłości w okresie dojrzewania, które było 1,4 razy większe niż ryzyko wśród dzieci, które miały stabilny BMI.

Wskaźnik nadwagi lub otyłości w okresie dojrzewania był wyższy wśród dzieci, które były duże po urodzeniu (43,7%) niż u tych, które miały odpowiednią masę ciała (28,4%) lub małe (27,2%), co odpowiadało ryzyku otyłości młodzieńczej, która była 1,55 razy wyższa wśród osób, które były duże po urodzeniu.

Wśród otyłych nastolatków najszybszy przyrost masy wystąpił między 2. a 6. rokiem życia. Większość dzieci, które były otyłe w tym wieku, były otyłe w wieku młodzieńczym.

Zobacz również
śniadanie

Badanie zostało sfinansowane przez niemiecką radę ds. Badań – Centrum Badań Klinicznych „Otyłość”.

BIBLIOGRAFIA:

1. Geserick M.,Vogel M.,Gausche R., Lipek T., Spielau U., Keller E. I wsp.; Acceleration of BMI in Early Childhood and Risk of Sustained Obesity; The New England journal of medicine; 2018 October 4;379(14):1303-1312 doi: 10.1056/NEJMoa1803527