Normy Żywienia 2017

Avatar photo
normy żywienia iżż 2017

Normy Żywienia dla populacji Polski 2017

UWAGA: nowe normy żywienia 2020 znajdziesz TUTAJ

Instytut Żywności i Żywienia przygotował nowelizację norm żywienia dla populacji Polski. Wcześniejsza aktualizacja miała miejsce w 2012 roku. Kolejna jest planowana na rok 2020. To, co znajdziemy w normach żywienia 2017, to kompletny przewodnik po najważniejszych kwestiach prawidłowego odżywiania oparte na wynikach badań oraz zaleceniach czołowych organizacji światowych, takich jak WHO, EFSA oraz wyników badań zarówno zagranicznych, jak i polskich.

Publikacja została przygotowana pod redakcją naukową prof. dr hab. n. med. Mirosława Jarosza. W celu aktualizacji norm eksperci IŻŻ dokonali przeglądu aktualnego piśmiennictwa i badań z ostatnich lat ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze. Zalecenia te zostały skonfrontowane z aktualnymi danymi o sposobie odżywiania różnych grup ludności w Polsce.

Najważniejsze zmiany nowych norm żywienia 2017

Chociaż większość zasad i zaleceń pozostaje niezmienna – IŻŻ wskazuje na najważniejsze zmiany:

 • aktualizacja badań dotyczących masy ciała, na podstawie których wyliczane są normy na energię, białko i tłuszcze
 • aktualizacja wartości norm na energię EER dla niektórych grup (przyjęcie bardziej aktualnych danych o masie ciała)
 • lekka korekta dotycząca zaleceń odsetka energii z węglowodanów
 • uszczegółowienie zaleceń odnośnie odsetka energii z białka – zróżnicowanie w zależności od grup wiekowych
 • dodanie norm maksymalnej ilości nasyconych kwasów tłuszczowych wyrażonych w g/osobę/dobę
 • uszczegółowienie zaleceń dotyczących spożycia kwasów omega-3 – oraz kontekst spożycia ryb i możliwych zanieczyszczeń
 • uzupełniony rozdział dotyczący błonnika i zawartości frakcji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej w wybranych produktach spożywczych
 • wprowadzenie norm spożycia manganu w ślad za Instytutem Medycyny USA – na poziomie wystarczającego spożycia AI
 • zmienione zostały normy na potas, uwzględniające zalecenia EFSA i WHO
 • zmiana norm dla niemowląt na chlor w pierwszym półroczu życia
 • podniesienie normy witaminy D dla wszystkich grup ludności w ślad za ostatnimi zaleceniami EFSA
 • zmiana zaleceń dla niemowląt dotyczących spożycia: witaminy A, K, C, niacyny, witaminy B6, kwasu pantotenowego.

Widać także kierunek zmian podkreślający ważność aktywności fizycznej, co już znalazło swoje przełożenie w ostatniej wersji piramidy żywieniowej. W aktualnych normach znajdziemy część poświęconą temu zagadnieniu i tym jak wpływa na żywienie.

Innym gorącym tematem ostatnich miesięcy były suplementy diety (szczególnie po raporcie GIS). W nowych normach żywienia IŻŻ także znajdziemy informację w ostatnim rozdziale.

Zobacz również
brzoskwinie

Zadanie to było finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020.

Znowelizowaną wersję w formacie pdf można od 21 grudnia za darmo pobrać z oficjalnej strony IŻŻ: link