RELACJA: III Narodowy Kongres Żywieniowy IŻŻ

Avatar photo
Prezentacja piramidy podczas kongresu IŻŻ, fot. dietetycy.org.pl

W dniach 26 i 27 stycznia 2018 w Warszawie miał miejsce jeden z najważniejszych dorocznych kongresów poświęconych tematyce żywienia i dietetyki – III Narodowy Kongres Żywieniowy. Organizatorem wydarzenia był Instytut Żywności i Żywienia a całość odbywała się w centrum konferencyjnym Stadionu Narodowego – dobór lokalizacji był nieprzypadkowy z uwagi na ogromną liczbę uczestników biorących udział w konferencji.

Tematyką przewodnią kongresu była problematyka żywienia osób starszych. Punkt kulminacyjny konferencji zaś stanowiło przedstawienie opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia Piramidy Zdrowego Żywienia I Aktywności Fizycznej Dla Osób w Starszym Wieku. Tematy poruszane w ramach poszczególnych sesji kongresu poświęcone poszczególnym aspektom żywienia seniorów wydają się być niezwykle aktualne w obliczu postępujących zmian demograficznych w Polsce i na świecie.

Prezentacja piramidy podczas kongresu IŻŻ, fot. dietetycy.org.pl
Prezentacja piramidy podczas kongresu IŻŻ, fot. dietetycy.org.pl

Dzień pierwszy

W sesji pierwszej omówiono zagadnienia związane z fizjologią przewodu pokarmowego i metabolizmem składników pokarmowych w kontekście zmian zachodzących wraz ze starzeniem się organizmu a prelegentami byli min prof. dr hab. Tomasz Brzozowski i prof. dr hab. Longina Kłosiewicz-Latoszek.

Sesja druga poświęcona została kwestii długowieczności – w tym jej podstaw środowiskowych i genetycznych, a także problematyki występowania choroby Alzheimera u osób długowiecznych. W trakcie trwania kongresu eksperci wielokrotnie podkreślali wagę znaczenia odpowiedniej podaży witaminy D3 u osób starszych oraz zalecenie dotyczące jej codziennej suplementacji u tej grupy konsumentów na poziomie 2000 j.m. przez cały rok.

Podobnie jak w zaleceniach dla pozostałych grup wiekowych tak również dla osób starszych podstawą piramidy zdrowego żywienia jest ruch. Profesor dr hab. Mirosław Jarosz wielokrotnie podkreślał znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce chorób przewlekłych u osób w wieku starszym.

Kongres Żywieniowy, fot. dietetycy.org.pl

W czasie trwania sesji czwartej III Narodowego Kongresu Żywieniowego omówiono zagadnienia dotyczące żywienia w chorobach niezapalnych jelit i celiakii, chorobach wątroby i dróg żółciowych , chorobach sercowo-naczyniowych, cukrzycy i osteoporozie w kontekście osób starszych. Osobnym bardzo ważnym tematem było żywienie osób starszych w szpitalach – osoby te często narażone są na niedożywienie a realia żywienia szpitalnego często odbiegają od obowiązujących zaleceń.

Ostania sesja poruszała kwestie doboru suplementacji i zagrożeń z nią związanych, wynikających z niewłaściwego i często nieprzemyślanego stosowania preparatów. Nie pominięto także roli prawidłowej kondycji psychicznej osób starszych szczególnie narażonych na ryzyko rozwoju depresji, podkreślając rolę wsparcia psychologicznego dla seniorów.

Kongres Żywieniowy, fot. dietetycy.org.pl

Dzień drugi

Podczas drugiego dnia III Narodowego Kongresu Żywieniowego po inauguracyjnym wykładzie pt „Jak rozumieć Piramidę Zdrowego Żywienia I Aktywności Fizycznej Dla Osób W Wieku Starszym” wygłoszonym przez profesora dr hab. Mirosława Jarosza przeprowadzono debaty, w których czynnie uczestniczyli licznie zgromadzeni seniorzy. Eksperci w przystępny sposób przedstawili słuchaczom zasady dotyczące prawidłowego żywienia, znaczenia aktywności fizycznej w profilaktyce chorób przewlekłych, a także o istniejących możliwościach znalezienia dodatkowych informacji i porad dietetycznych i psychologicznych.

Zobacz również
piramida żywienia iżż

Jednym z budzących największe zainteresowanie tematów poruszanych w czasie debat był ten dotyczący świadomych zakupów. Słuchacze otrzymali bardzo praktyczne porady dotyczące wyboru produktów spożywczych, wskazówki związane z informacjami zawartymi na etykietach, a także w jak łatwy sposób można ograniczać spożycie cukru, tłuszczu i soli w diecie.

Organizatorzy zapewnili zaproszonym seniorom stanowiska z możliwością zasięgnięcia porad żywieniowych udzielanych przez dietetyków. Porady i pomoc dietetyków cieszyły się naprawdę dużym zainteresowaniem.

Kongres Żywieniowy, fot. dietetycy.org.pl

Podsumowanie

Podsumowując III Narodowy Kongres Żywieniowy: w czasie jego trwania grono wybitnych ekspertów z dziedziny żywienia i dietetyki omówiło najważniejsze kwestie związane z problematyką żywienia osób starszych. Oczekiwanym wydarzeniem było przestawienie nowo opracowanej Piramidy Zdrowego Żywienia I Aktywności Fizycznej Dla Osób w Starszym Wieku. Co ważne, odbiorcami konferencji były nie tylko osoby zawodowo związane z dietetyką czy edukacją, ale również sami zainteresowani – seniorzy licznie i czynnie uczestniczyli w wydarzeniu.