Wpływ diety na mikrobiom gruczołów mlekowych – badanie na małpach

Avatar photo
mikrobiom gruczołów mlekowych

Sposób odżywienia się może wpływać na mikrobiom gruczołów mlekowych, jak donosi nowe badanie naukowców z Wake Forest School of Medicine (USA), opublikowane w czasopiśmie „Cell Reports”. W szczególności dieta śródziemnomorska powodowała zwiększenie liczebności bakterii probiotycznych, które jak wcześniej już udowodniono, hamują wzrost guza u zwierząt.  Mikrobiom gruczołów mlekowych jest obecnie celem interwencji w celu zapobiegania u kobiet występowania nowotworu piersi.

Sposób odżywienia się a ryzyko nowotworu piersi

Dietazostała dokładnie przeanalizowana jako czynnik stylu życia, który może wpływać na rozwój raka piersi. Ryzyko tego nowotworu u kobiet zwiększa się poprzez prowadzenie wysokotłuszczowej zachodniej diety, bogatej w słodycze i przetworzoną żywność. Jest jednak niższe w przypadku odżywienia się zgodnie z zasadami diety śródziemnomorskiej.

Co ciekawe, ostatnie badania na ludziach ujawniły, że w złośliwych guzach piersi – w porównaniu z łagodnymi zmianami – występuje mniejsza liczebność bakterii szczepu Lactobacillus, co sugeruje, że nierównowaga mikrobiomu może przyczyniać się do występowania raka piersi.

Mikrobiom gruczołów mlekowych

Jednak nie było wiadomo, jakie ewentualne czynniki mogą wpływać na mikrobiom piersi. Dieta jest silnym czynnikiem wpływającym na mikrobiom jelitowy, więc zdecydowano się sprawdzić czy sposób odżywienia się również może wpływać na populacje mikrobioty gruczołów mlekowych. Aby odpowiedzieć na to pytanie, badacze wykorzystali w tym celu samice makaków, ponieważ te zwierzęta to dobry model biologii ludzkich piersi i były już wcześniej używane do badania ryzyka nowotworu piersi.

Jedną z zalet w porównaniu z badaniami na ludziach jest to, że przyjmowanie pokarmu u małp można dokładnie kontrolować przez dłuższy czas, co zwiększa szansę zaobserwowania długotrwałych skutków diety.

Charakterystyka i wyniki badania

Naukowcy wyznaczyli losowo 40 dorosłych samic małp, które otrzymały dietę zachodnią lub śródziemnomorską przez okres 31 miesięcy. Tkanka piersi małp, spożywających dietę śródziemnomorską, miała 10-krotnie większą liczebność pałeczek Lactobacillus, a jak wiadomo szczep ten zmniejsza wzrost guza u zwierząt z rakiem piersi. Dieta śródziemnomorska zwiększa również poziom wtórnych kwasów żółciowych i bioaktywnych związków modyfikowanych przez bakterie, które mogą zmniejszać ryzyko występowania raka piersi.

Wnioski

Podsumowując, wyniki te sugerują, że dieta ma bezpośredni wpływ na populacje mikrobiomu również poza jelitem i może wpływać na stan gruczołów mlekowych. Jednak na razie nie jest jasne, jaki wpływ na ryzyko zachorowania na raka piersi mają te drobnoustroje lub metabolity modyfikowane mikrobiologicznie.

Zobacz również
imbir

W przyszłości badacze planują przeanalizować fizjologiczny wpływ zwiększonej ilości pałeczek Lactobacillus w tkance gruczołu mlekowego. Ocenią również, czy doustne interwencje, takie jak olej rybny lub suplementy probiotyczne, mogą wpływać na populacje drobnoustrojów w gruczołach mlekowych i guzach piersi.

Ponadto zamierzają zbadać rolę bioaktywnych związków biologicznie modyfikowanych i wtórnych kwasów żółciowych w stanach zapalnych, rozwoju nowotworu piersi oraz w terapii. „Nasze przyszłe badania mają na celu potwierdzenie stosowania probiotyków, oleju rybnego lub antybiotyków podczas terapii neoadiuwantowej w celu poprawy wyników terapeutycznych” – komentują autorzy.

Źródło: Carol A. Shively, Thomas C. Register, Susan E. Appt,Thomas B. Clarkson, Beth Uberseder, Kenysha Y.J. Clear, Adam S. Wilson, AkikoChiba, Janet A. Tooze, Katherine L. Cook. Consumption of Mediterranean versusWestern Diet Leads to Distinct Mammary Gland Microbiome Populations. CellReports, 2018; 25 (1): 47