Zalecana ilość błonnika u dzieci ?

Avatar photo
Zalecana ilość błonnika u dzieci

Tytuł artykułu jest w formie pytającej, ponieważ o ile istnieją odpowiednie zalecenia dotyczące spożycia błonnika, istnieją normy spożycia u dzieci różnego rodzaju składników pokarmowych – do tej pory nie przeprowadzono dokładnych ustaleń tego ile dzieci powinny jeść dziennie błonnika (wartość rekomendowana).

Ile błonnika dziennie u dzieci?

Obecne badania Casey Weber z Kansas State University mają na celu zaktualizowanie naszego stanu wiedzy o tym ile błonnika powinny jeść dzieci na podstawie badań młodych osób o różnym poziomie konsumpcji. Celem badania jest zebranie wystarczającej bazy informacji dla poparcia zalecanych ilości spożycia tego składnika. Chociaż w USA istnieją zalecenia co do ilości spożycia dziennego, to według C. Weber nie zebrano do tej pory odpowiedniej bazy informacji, która by przemawiała za takimi wartościami.

Dopiero ostatnie lata przyniosły rozwój metod badawczych, które mogą przybliżyć nas do ustalenia racjonalnych, trafnych norm również w tym obszarze.

Zobacz również
polska dieta śródziemnomorska

Źródło: newswise.com