Zbyt wysokie spożycie soli może dwukrotnie zwiększyć ryzyko wystąpienia niewydolności serca

Avatar photo
sól

Wpływ soli na układ sercowo-naczyniowy

Powszechne jest stwierdzenie, że zbyt duża podaż soli w diecie jest niebezpieczna dla układu sercowo-naczyniowego. Badania prezentowane podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w Barcelonie sugerują, że wysokie spożycie soli może wiązać się nawet z dwukrotnie większym ryzykiem występowania niewydolności serca.

Duże spożycie soli jest jedną z głównych przyczyn nadciśnienia tętniczego.  Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia wysokiego ciśnienia krwi i choroby sercowo-naczyniowej związanej z wysokim spożyciem sodu American Heart Association (AHA) zaleca zmniejszenie dziennego spożycia sodu w diecie do mniej niż 1500 mg. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca również zmniejszenie „średniej spożycia soli/sodu” o 30 procent, w celu prewencji chorób przewlekłych.

Charakterystyka oraz wyniki badań

Podczas badań naukowcy stosowali tzw. „dobową zbiórkę moczu”, która jest uważana za najdokładniejszą metodę oceny spożycia soli.  Przeanalizowano dane uzyskane w ramach badania North Salt Lake Karelia oraz National FINRISK Study, prowadzonych w Finlandii w latach 1979 i 2002. Naukowcy losowo wybrali 4 630 mężczyzn i kobiet w przedziale wiekowym 25-64 lat.  Na początku badania zebrano dane za pomocą kwestionariusza, w którym uczestnicy zostali zapytani o swoje nawyki zdrowotne. Zespół przeanalizował także wskaźniki masy ciała (BMI) uczestników, wzrost oraz wartości ciśnienia krwi. Dodatkowo przeprowadzono badania krwi i dobową zbiórkę moczu. Aby ocenić spożycie soli, badacze wyliczyli, że 1 gram spożytego sodu odpowiada 17,1 mmol wydalanego sodu, wykrytego w dobowej zbiórce moczu. Uczestnicy byli obserwowani klinicznie przez prawie 12 lat, podczas których naukowcy mieli dostęp do ich krajowej dokumentacji zdrowotnej. Zespół badawczy na bieżąco rejestrował nowe przypadki występowania niewydolności serca oraz zgony spowodowane tym schorzeniem.  W trakcie całego okresu obserwacji u 121 mężczyzn i kobiet wystąpiła niewydolność serca. Po dostosowaniu potencjalnych czynników zakłócających, badacze stwierdzili, że wysokie spożycie soli zwiększa ryzyko występowania tego schorzenia w znacznym stopniu.

U uczestników badania, którzy spożywali ponad 13,7 gramów soli dziennie,  wystąpiło dwa razy większe ryzyko zdiagnozowania niewydolności serca w porównaniu z osobami spożywającymi mniej niż 6,8 grama.  Zwiększenie ryzyka wystąpienia niewydolności serca związane ze spożyciem soli było niezależne od ciśnienia krwi.

Zobacz również
dietetyk

Źródło: http://www.medicalnewstoday.com/articles/319194.php