Żywienie ograniczone czasowo jako skuteczna strategia wsparcia leczenia zespołu metabolicznego

Avatar photo
post zespół metaboliczny

Naukowcy z Salk Institute i UC San Diego School of Medicine odkryli, że 10-godzinna interwencja konsumpcji pokarmu w oknie ograniczonym czasowo (TRF od ang. Time-Restricted Feeding) w połączeniu z tradycyjnymi lekami, spowodowała utratę masy ciała, zmniejszenie zawartości tkanki tłuszczowej brzusznej, obniżenie wartości ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu, a także bardziej stabilny poziom glukozy we krwi i insuliny u pacjentów z zespołem metabolicznym.

Badanie pilotażowe, opublikowane w „Cell Metabolism” , może doprowadzić do zastosowania nowej opcji leczenia pacjentów z zespołem metabolicznym. Jak komentują autorzy, TRF jest łatwiejszy do stosowania dla pacjentów od tradycyjnego liczenia kilokalorii.

Post przerywany a zespół metaboliczny

Post przerywany (pokrywanie zapotrzebowania energetycznego w 10-godzinnym oknie) wspiera rytm dobowy danej osoby i może maksymalizować korzyści zdrowotne, o czym świadczą wcześniejsze badania opublikowane przez zespół Salk. Rytmy okołodobowe to 24-godzinne cykle procesów biologicznych, które wpływają na prawie każdą komórkę organizmu.

Coraz częściej naukowcy odkrywają, że nieprawidłowe wzorce odżywiania mogą zakłócać ten system i zwiększać ryzyko występowania zespołu metabolicznego i innych zaburzeń metabolicznych z takimi objawami, jak zwiększona zawartość tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej, nieprawidłowy poziom cholesterolu lub trójglicerydów oraz wysokie wartości ciśnienia krwi i poziom glukozy we krwi.

post przerywany
tuthelens / 123RF

Badanie

W badaniu pilotażowym wzięło udział 19 uczestników (13 mężczyzn i 6 kobiet; średnia wieku 59 lat) ze zdiagnozowanym zespołem metabolicznym. Wszyscy uczestnicy spełnili 3 lub więcej kryteriów zespołu metabolicznego w momencie rejestracji. Uczestnicy zgłosili, że jedzą w przedziale czasowym dłuższym niż 14 godzin dziennie. Większość uczestników miała otyłość, o średniej masie ciała 97,84 ± 19.73 kg i średnim BMI 33,06 ± 4,76 kg/m2. 12 z 19 uczestników miało podwyższone stężenie glukozy na czczo ≥100 mg/dl (średnio 107,2 ± 16,62 mg/dl) i /lub podwyższone HbA1c ≥ 5,7% (średnio 5,90% ± 0,41%) na początku badania.

Przebieg

Dodatkowo 84% uczestników przyjmowało co najmniej jeden lek, taki jak statyna lub inny lek przeciwnadciśnieniowy, 3 osoby nie przyjmowały żadnych leków. Uczestnicy badania używali aplikacji myCircadianClock z laboratorium Panda do rejestrowania, kiedy i co jedli podczas 2-tygodniowej próby początkowej, po której następowała trzymiesięczna, 10-godzinna interwencja w formie postu przerywanego. Prawie 86% uczestników prawidłowo zarejestrowało konsumpcję za pomocą aplikacji, co wskazuje na wysoką zgodność w trakcie badania. Uczestnicy  10-godzinnej interwencji TRE nie zgłosili skutków ubocznych stosowania takiego schematu żywienia, jak wymioty, ból głowy, biegunka czy nadmierne pragnienie.

jedzenie
olga781 / 123RF

Aby ograniczyć przyjmowanie posiłków do 10-godzinnego okresu, większość uczestników opóźniała swój pierwszy posiłek i codziennie wcześniej jedli kolację, aby żaden z posiłków nie został pominięty. Chociaż nie zalecono zmniejszenia liczby spożywanych kilokalorii podczas interwencji, niektórzy uczestnicy zgłosili mniejsze spożycie, prawdopodobnie z powodu krócej trwającego okna żywieniowego. Uczestnicy zdecydowali się rozpocząć 10-godzinne okno żywieniowe między 8 rano a 10 rano i zakończyć je między 18:00 a 20:00.

Zobacz również
alzheimer dieta mind

Wyniki

Ogólnie, uczestnicy doświadczyli lepszego snu, a także zmniejszenia masy ciała o 3-4 kg, wskaźnika masy ciała o średnio 1 kg/m2 (BMI), zawartości tkanki tłuszczowej  brzusznej o średnio ok. 0,5% i obwodu talii o średnio około 4,4 cm. Główne czynniki ryzyka chorób serca zostały zmniejszone, ponieważ uczestnicy wykazali obniżone wartości ciśnienie krwi i poziom całkowitego cholesterolu. Poziom glukozy we krwi i poziom insuliny również wykazywały tendencję do poprawy.

Podsumowanie

Naukowcy prowadzą obecnie badanie kliniczne finansowane przez National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases w celu analizy korzyści płynących z konsumpcji pokarmu w oknie ograniczonym czasowo w większej grupie ponad 100 uczestników z zespołem metabolicznym.

źródło: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550413119306114?via%3Dihub

Źródło: Michael J. Wilkinson, Emily N.C. Manoogian, Adena Zadourian, Hannah Lo, Savannah Fakhouri, Azarin Shoghi, Xinran Wang, Jason G. Fleischer, Saket Navlakha, Satchidananda Panda, Pam R. Taub. Ten-Hour Time-Restricted Eating Reduces Weight, Blood Pressure, and Atherogenic Lipids in Patients with Metabolic Syndrome. Cell Metabolism, 2019;