Dieta a stwardnienie rozsiane – newsy naukowe

Avatar photo
stwardnienie rozsiane
https://dietetycy.org.pl/sposob-odzywiania-sie-a-stwardnienie-rozsiane/

Badanie pierwsze – napoje gazowane i słodzone cukrem w diecie a objawy SM

Dla osób ze stwardnieniem rozsianym (ang. multiple sclerosis, SM) picie około 290 kilokalorii dziennie z napojów gazowanych lub innych napojów słodzonych cukrem lub też równowartość około dwóch puszek tego typu napojów może być związane z poważniejszymi objawami i wyższym poziomem niepełnosprawności w porównaniu do osób ze stwardnieniem rozsianym, które rzadko spożywają napoje słodzone cukrem.

Są to wnioski ze wstępnych badań, które zostaną zaprezentowane na 71 dorocznym spotkaniu American Academy of Neurology w Filadelfii, 4–10 maja 2019 r. Osoby, które rzadko piły napoje słodzone cukrem spożywały średnio siedem kilokalorii pochodzących z produktów tego typu na dzień lub równowartość półtorej puszki napoju bezalkoholowego na miesiąc. Napoje gazowane i inne słodkie napoje były jedynym rodzajem żywności związanym z objawami SM w badaniu.

Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym często chcą wiedzieć, w jaki sposób dieta i określone pokarmy mogą wpływać na rozwój ich choroby” – powiedziała autorka badania, Elisa Meier-Gerdingh ze szpitala St. Josef w Bochum w Niemczech i członek American Academy of Neurology. „Chociaż nie znaleźliśmy związku  z dietą ogólnie, co ciekawe, znaleźliśmy powiązanie z dla osób, które piły napoje gazowane, aromatyzowane soki i słodzone herbaty i kawy”.

Badanie

W badaniu wzięło udział 135 osób ze stwardnieniem rozsianym. Uczestnicy wypełnili kwestionariusz dotyczący ich diety. Następnie naukowcy przyjrzeli się, jakim stopniu ich sposób odżywienia się był zbliżony do zasad diety DASH. Dieta DASH zaleca spożywanie produktów pełnoziarnistych, owoców i warzyw, niskotłuszczowych produktów mlecznych, chudego mięsa, drobiu i ryb oraz orzechów i roślin strączkowych oraz ograniczenie pokarmów o wysokiej zawartości tłuszczów nasyconych i cukru.

Zdecydowaliśmy się zbadać dietę DASH, ponieważ przestrzeganie tego sposobu odżywienia wiąże się z mniejszym ryzykiem innych chorób przewlekłych, takich jak wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca i choroby układu krążenia” – powiedziała Meier-Gerdingh.

Naukowcy zmierzyli również poziom niepełnosprawności uczestników za pomocą rozszerzonej skali niewydolności ruchowej Kurtzkiego (Expanded Disability Status Scale), powszechnej metody określania niepełnosprawności od 0 (bez objawów) do 10 punktów (śmierć z powodu SM). Łącznie 30 uczestników miało poważną niepełnosprawność. Ogólnie rzecz biorąc, naukowcy nie znaleźli związku między tym, co jedli uczestnicy, a ich stopniem niepełnosprawności.

W przypadku napojów gazowanych i słodzonych cukrem uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup na podstawie ilości wypijanych napojów. Ludzie z pierwszej grupy wypijali średnio 290 kalorii napojów słodzonych cukrem dziennie, podczas gdy najniższa grupa rzadko piła napoje słodzone cukrem.

Wnioski z badania

Badanie wykazało, że uczestnicy, którzy spożywali największe ilości napojów słodzonych cukrem, byli pięciokrotnie bardziej narażeni na poważną niepełnosprawność niż osoby, które rzadko piły napoje słodzone cukrem. Spośród 34 osób w grupie najwyższego spożycia 12 miało ciężką niepełnosprawność (średnio wskaźnik niepełnosprawności wyniósł 4,1 punktu), w porównaniu z 4 z 34 osób w grupie o najniższym spożyciu (średnio wskaźnik niepełnosprawności wyniósł 3,4 punktu).

Chociaż wyniki te muszą być potwierdzone przez większe badania, które śledzą ludzi przez długi okres czasu, a wyniki nie pokazują, że napoje gazowane i słodzone cukrem powodują poważniejszą niepełnosprawność, wiemy, że napoje gazowane nie mają większej wartości odżywczej i ludzie ze stwardnieniem rozsianym powinni rozważyć zmniejszenie lub wyeliminowanie ich z diety” – komentują autorzy.

Ograniczenia badania obejmują stosunkowo małą liczbę uczestników. W badaniu oceniano również diety uczestników i napoje słodzone cukrem w tym samym czasie, co niepełnosprawność, dlatego nie jest możliwe rozróżnienie, czy w rzeczywistości jest to aspekt diety, który przyczynia się do większej niepełnosprawności lub cięższy przebieg choroby wpływa na zdolność osoby do prowadzenia zdrowej diety.

Potrzebne są dodatkowe badania, aby ocenić, czy napoje słodzone cukrem wpływają na przebieg choroby.

Źródło: https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190305162008.htm

Przeczytaj także:

Badanie drugie – kakao a odczuwanie zmęczenia u osób z SM

Kakao może pomóc ograniczyć przewlekłe zmęczenie, które jest typowo związane ze stwardnieniem rozsianym (ang. multiple sclerosis, SM), jak sugerują wyniki  badania, opublikowanego w „Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry”.

kakao stwardnienie rozsiane
© Valentina Razumova / 123RF

Kakao, podobnie jak gorzka czekolada, jest bogate we flawonoidy – substancje związane z właściwościami przeciwzapalnymi.

Jeśli wyniki zostaną potwierdzone w większych badaniach, mogą zaoferować proste podejście dietetyczne do trwałego i trudnego do leczenia objawu, który dotyczy 9 na 10 osób chorych na SM, jak sugerują naukowcy. Przyczyny zmęczenia psychicznego i fizycznego doświadczanego przez osoby z SM są złożone i prawdopodobnie obejmują czynniki nerwowe, zapalne, metaboliczne i psychologiczne. Żadne z obecnie dostępnych podejść nie oferuje trwałej ulgi, jak komentują naukowcy.

Poprzednie badania sugerują, że ciemna czekolada, zawierająca od 70 do 85% stałych składników kakao, wiąże się z poprawą subiektywnie ocenianego zmęczenia u osób z zespołem przewlekłego zmęczenia (ME). Skłoniło to naukowców do sprawdzenia, czy warto byłoby również zbadać jego potencjał w walce ze zmęczeniem związanym ze stwardnieniem rozsianym.

Badanie

Losowo przydzielono 40 dorosłych (10 mężczyzn, 30 kobiet), u których niedawno zdiagnozowano nawracającą postać SM i zmęczenie, aby pili kubek kakao o wysokiej zawartości flawonoidów zmieszanego z podgrzanym mlekiem ryżowym (19) lub wersję kakao o niskiej zawartości flawonoidów (21) codziennie przez sześć tygodni.

Uczestnicy zostali poinstruowani, aby poczekać 30 minut przed przyjęciem jakiegokolwiek przepisanego leku lub jedzeniem lub piciem czegokolwiek innego, ale poza tym mieli trzymać się swojej zwyczajowej diety.

Zobacz również
dieta stwardnienie rozsiane

Uczestnicy subiektywnie oceniali także swoje zmęczenie w skali od 1 do 10, o godzinie 10.00, 15.00 i 20.00 każdego dnia, a natomiast ich aktywność ruchową była kontrolowana za pomocą krokomierza. Naukowcy wykonali obiektywne pomiary na początku, w połowie i na samym końcu trwania badania.

Wyniki

Po sześciu tygodniach nastąpiła niewielka poprawa w zmęczeniu u 11 osób pijących kakao o wysokiej zawartości flawonoidów w porównaniu z ośmioma osobami pijącymi w wersji o niskiej zawartości flawonoidów. Nastąpił umiarkowany wpływ na zmęczenie, a osoby pijące kakao o wysokiej zawartości flawonoidów były w stanie pokonać większą odległość podczas 6-minutowego testu marszu.

Osoby pijące wersję kakao o wysokiej zawartości flawonoidów wykazały 45 %-ową poprawę subiektywnie ocenianego zmęczenia i 80 %-ową poprawę szybkości chodzenia. Chociaż nie zmierzono obiektywnie, objawy bólu również poprawiły się bardziej w grupie spożywającej kakao o wysokiej zawartości flawonoidów.

Wnioski

Nasze badanie ustala, że ​​stosowanie interwencji dietetycznych jest wykonalne i może oferować możliwe długoterminowe korzyści w celu wsparcia zarządzania zmęczeniem, poprzez poprawę zmęczenia i wytrzymałości na chodzenie”,  jak piszą naukowcy. Biorąc pod uwagę przeciwzapalne właściwości flawonoidów, mogą one być stosowane w połączeniu z innymi metodami, takimi jak aktywność fizyczna, leki i fizjoterapia, w leczeniu zmęczenia.

Stosowanie metod dietetycznych w celu zmniejszenia zmęczenia i związanych z tym czynników u osób z SM może być łatwym, bezpiecznym i opłacalnym sposobem na wywarcie wpływu na jakość życia i niezależność, pozwalając ludziom na większą kontrolę nad ich stanem”.

W połączonym artykule wstępnym dr Paolo Ragonese z Uniwersytetu w Palermo podkreśla, że ​​leczenie zmęczenia związanego z SM i zarządzanie nim nadal stanowią wyzwanie, ponieważ jego mechanizmy są wieloczynnikowe. Dieta bogata we flawonoidy wiąże się z dłuższym życiem i mniejszym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, a także z pozytywnymi zmianami w objętości i różnorodności bakterii jelitowych (mikrobiomu).

Chociaż [to] badanie jest próbą eksploracyjną, dodaje kolejne interesujące sugestie dotyczące możliwego pozytywnego wpływu spożycia flawonoidów na leczenie zmęczenia u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym”, jak podsumowuje.

Źródło: Shelly Coe, Jo Cossington, Johnny Collett, Andrew Soundy, Hooshang Izadi, Martin Ovington, Luke Durkin, Maja Kirsten, Miriam Clegg, Ana Cavey, Derick T Wade, Jacqueline Palace, Gabriele C DeLuca, Kim Chapman, Jane-Marie Harrison, Elizabeth Buckingham, Helen Dawes. A randomised double-blind placebo-controlled feasibility trial of flavonoid-rich cocoa for fatigue in people with relapsing and remitting multiple sclerosis. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 2019;