Gorzka czekolada wzbogacona w oliwę z oliwek a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych

Avatar photo
oliwki

Według wyników badań przedstawionych na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego spożycie gorzkiej czekolady wzbogaconej w oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia ma znaczenie w prewencji występowania chorób sercowo-naczyniowych.  Zespół dr Rosselli Di Stefano z Uniwersytetu w Pizie porównywał wpływ spożycia gorzkiej czekolady z oliwą extra virgin lub czerwonymi jabłkami Panaia o dużej zawartości polifenoli na postępy miażdżycy u zdrowych osób, obarczonych czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Charakterystyka badania:

Randomizowane badanie obejmowało 26 ochotników (14 mężczyzn, 12 kobiet) z co najmniej trzema czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (np. palenie tytoniu, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze lub  choroby sercowo-naczyniowe w wywiadzie rodzinnym), które otrzymywały codziennie 40 g gorzkiej czekolady przez okres 28 dni.

Przez 14 dni czekolada zawierała 10% oliwy z oliwek, a przez 14 kolejnych dni 2,5%-owy dodatek czerwonych jabłek Panaia. Dwa rodzaje czekolady podano w przypadkowej kolejności. Rozwój miażdżycy oceniano na podstawie zmian metabolicznych (np. poziom karnityny), profilu lipidowego, ciśnienia krwi i stężenia krążących komórek progenitorowych dla śródbłonka (ang. endothelial progenitor cells, EPCs).  EPCs są bardzo istotne w regeneracji naczyń i utrzymaniu funkcji śródbłonka.

Próbki moczu i krwi pobrano na początku oraz po badaniu. Mocz badano pod kątem zawartości metabolitów za pomocą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego. Stężenie EPCs oceniano za pomocą cytometrii przepływowej. Analizowano także wskaźnik masy ciała (BMI), ciśnienie krwi, glikemię i profil lipidowy.

Wyniki badania:

Po 28 dniach naukowcy stwierdzili, że czekolada wzbogacona o oliwą z oliwek była związana ze znacząco podwyższonym poziomem EPCs i obniżeniem poziomu karnityny  w porównaniu ze stanem początkowym, a także z wynikami uzyskanymi po spożyciu czekolady wzbogaconej jabłkiem. Stwierdzono także istotnie podwyższony poziom HDL oraz obniżenie ciśnienia krwi w porównaniu z wartościami wyjściowymi. Nieznacznemu zmniejszeniu uległo także stężenia triglicerydów przy spożyciu czekolady wzbogaconej jabłkiem.

Autorzy sugerują, że oliwa z oliwek  może być dobrym dodatkiem do żywności, który pomoże zachować komórki naprawcze EPCs. Włączenie gorzej czekolady z dodatkiem naturalnych polifenoli z oliwy extra virgin do zwyczajowej diety może okazać się korzystne dla prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

Tab. 1. Porównanie składników odżywczych dwóch rodzajów wzbogaconej ciemnej czekolady (100 g) (70% kakao)

Zobacz również
warzywa zdrowie serca

Składnik odżywczy Ciemna czekolada z 10% oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia Ciemna czekolada z 2,5% czerwonych jabłek Panaia
Energia (kcal) 566 512
Białko (g) 9.2 8.9
Węglowodany (g) 26.6 39.3
Cukier (g) 24 36.8
Całkowity tłuszcz (g) 47 35.3
Tłuszcz nasycony (g) 24.5 22.1

Źródło:

http://www.medicalnewstoday.com/releases/319201.php

https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Dark-chocolate-with-olive-oil-associated-with-improved-cardiovascular-risk-profile